8Мар, 2016

РОЛЬ ЕНДОСКОПІЧНОЇ МАМОДУКТОСКОПІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВНУТРІШНЬОПРОТОКОВИХ НОВОУТВОРЕНЬ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

By: | Tags:

О. А. Аксьонов Український науково—практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ Реферат Представлений перший в Україні досвід виконання ендоскопічної мамодуктоскопії (ЕМДС) у 112 хворих для виявлення внутрішньопротокових новоутворень (ВПНУ) грудної залози (ГЗ). У порівнянні з рентгенологічними, ультразвуковими і цито$ логічними методами діагностики ВПНУ ГЗ ЕМДС відрізняється найбільш високою чутливістю (90,3%) і точністю (80,2%), проте, недостатньою (47,4%) спе$ цифічністю. Для поліпшення результатів хірургічного лікування автори пропонують власний спосіб передопераційного маркування ВПНУ ГЗ під ендоскопічним та ехографічним контролем. Ключові слова: грудна залоза; внутрішньопротокові новоутворення; ендо$ […]
Подробнее

27Фев, 2016

Сучасний стан і перспективи розвитку ендоскопічної мамодуктоскопії

By: | Tags:

Проаналізовано останні досягнення в галузі ендоскопічної мамодукто­скопії, вказано на переваги та недоліки цієї методики. Серед великого арсеналу методів медичної візуалізації грудної залози (ГЗ), визнаних на поточний період у клінічній мамології, ендоскопічна мамодуктоскопія (ЕМДС) є порівняно новим підходом, що набуває стрімкого розвитку. В іншомовних публікаціях цю методику ідентифікують як «breast duct endoscopy», «breast ductoscopy», «ductoscopy», «fiberoptic ductoscopy», «galactoscopy», «mammary ductoscopy», «дуктоскопия» [1–5]. На наше переконання, в україномовній інтерпретації для позначення цієї методики найбільш адекватним буде термін «ендоскопічна мамодуктоскопія», який характеризує і метод дослідження (ендоскопія), і його спрямованість (протоки ГЗ). Теоретичним підґрунтям для розробки […]
Подробнее

27Фев, 2016

Променева діагностика, променева терапія

By: | Tags:

Внутрішньопротокові новоутворення грудної залози: рентгенівська галактодуктографія чи ендоскопічна мамодуктоскопія?  ВСТУП Класичною методикою рентгенівського дослідження молочних проток у хворих на внутрішньопротокові новоутворення (ВПНУ) грудної залози (ГЗ) є контрастна галактодуктографія (КГДГ), яка застосовується в клінічній мамології вже багато десятиріч. На думку О.А. Заможської та співавт. (2011), при патологічних виділеннях із сосків (ПВС) КГДГ – це єдиний метод топічної та диференційної діагностики ВПНУ, який дозволяє детально вивчити протокову систему ГЗ і в 96,0% встановити причину патологічної секреції [1]. Проте K. Scheurlen et al. (2014) повідомляють, що з появою ендоскопічної мамодуктоскопії (ЕМДС) та магнітно–резонансної […]
Подробнее